Wat doen we?

Stichting Support School Fees (SSF) gelooft dat kennis de sleutel is tot een kansrijke toekomst in ontwikkelingslanden. Veel kinderen kunnen door armoede niet naar school. Door een bijdrage te geven aan deze kinderen krijgen zij een kans zich te ontwikkelen.

Onder het motto “knowledge is power” ondersteunt SSF momenteel zo'n 30 kinderen met name in Mwanza, Tanzania. Zij krijgen zo de bagage om zich te ontwikkelen. SSF biedt hen toekomstperspectief, een toekomst door te leren lezen en schrijven, te rekenen en zich in algemene zin te ontplooien.

Mwanza is een levendige stad van zo'n 2,5 miljoen inwoners. Er zijn veel uitdagingen te bestrijden zoals malaria, HIV & armoede.

De scholen waar SSF mee samenwerkt is de VEMA primary school in Nyampande, Sengerema en de Rocks Hill secondary school en in Mwanza. Dit zijn particuliere scholen die voor iedereen toegankelijk zijn. De scholen zijn speciaal door ons geselecteerd en behoren tot de beste scholen in zowel de regio als landelijk.

SSF werkt kleinschalig en bezoekt haar pupillen jaarlijks. Op deze manier ziet SSF er op toe dat de sponsoring goed terecht komt.