Wie zijn we?

In 2012 heeft Sylvian Nijhuis het initiatief genomen een stichting op te zetten voor kinderen in Afrika. Na diverse gesprekken met Frits Conijn, een goede bekende van Sylvian, is er stichting Support School Fees (SSF) ontstaan. Frits heeft Dennis Eguavoen in een later stadium benaderd om ook deel te nemen in SSF, Sylvian heeft Pauline Rebel benadert.

De gemeenschappelijke passie van ons drieën voor Afrika is voor onze missie een fantastisch uitgangspunt om kinderen een eerlijke kans voor de toekomst te bieden.

Samen vormen Sylvian, Pauline & Dennis het bestuur.

Onze vaste vrijwilligster is Erica Berg-Greve.

Adviseurs zijn Berry van Kollem en Angeli van de Kerkhof in Nederland en Baraka Mkumbo in Tanzania

Stichting Support School Fees staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54598907.

Deze stichting heeft een ANBI status. RSIN/fiscaal nummer: 851366302

Financiële jaarverslagen: